Bảo trì hệ thống toàn cầu từ ngày 13 tháng 7.
Read more
Với ứng dụng của chúng tôi,
bạn sẽ hiểu rõ hơn.
Google Play

Ứng dụng MoneyPolo


Cách đơn giản và tiện lợi nhất để truy cập và quản lý các dịch vụ tài khoản MoneyPolo của bạn là sử dụng ứng dụng di động MoneyPolo cho dù bạn ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào bạn cần.

Quản lý tài chính chưa bao giờ dễ dàng hơn với việc lựa chọn giao diện người dùng trực quan bằng 5 ngôn ngữ khác nhau.

Trải nghiệm sự linh hoạt của các dịch vụ tài chính tốt nhất.

  • chuyển tiền tới hơn 130 nước và cập nhật liên tục 24/7 về tình trạng chuyển tiền theo thời gian thực.
  • nhận hóa đơn mọi lúc, mọi nơi
  • Định vị GPS tới các chi nhánh gần nhất của MoneyPolo
  • tính toán phí hoa hồng
  • truy cập trực tiếp tới trung tâm dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ
  • 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Việt Nam và Séc

Ứng dụng di động MoneyPolo hiện đang có trên tất cả cá thiết bị Android và ứng dụng này có thể được tải ngay từ kho ứng dụng Google Play.

Việc kích hoạt ứng dụng rất đơn giản và nó có thể được kích hoạt từ nhiều thiết bị được lựa chọn.

Không còn gì đơn giản hơn thế.

Để kích hoạt ứng dụng trên thiết bị đã chọn, đơn giản chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn có trong ứng dụng.
Bạn phải đưa ra mã di động. Mã khóa này là mật mã dùng để truy cập tới tất cả các điểm an toàn trên ứng dụng.

Ứng dụng di động

Ứng dụng di động MoneyPolo cũng có sẵn cho các khách hàng không có tài khoản của MoneyPolo. Tuy nhiên, ứng dụng này lại bị hạn chế trong việc tính toán phí hoa hồng, kiểm tra tình trạng chuyển tiền, định vị GPS đến chi nhánh gần nhất của MoneyPolo, thông tin liên lạc.

Nếu bạn đã có tài khoản của MoneyPolo, bạn có thể tải lên tài liệu xác minh khách hàng thông qua ứng dụng của chúng tôi.

Google Play