Bảo trì hệ thống toàn cầu từ ngày 13 tháng 7.
Read more

Các ngân hàng đối tác

 • An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABB) [via EIB]
 • Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) [via EIB]
 • BACA Commercial Joint Stock Bank (Bac A bank) [via EIB]
 • Bao Viet Joint Stock commercial Bank (Baoviet bank) [via EIB]
 • DONG A Commercial Joint Stock Bank (EAB) [via EIB]
 • Global Petro Commercial Joint Stock Bank (GPbank) [via EIB]
 • Housing development Commercial Joint Stock Bank (HDBank) [via EIB]
 • Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) [via EIB]neypolo
 • Kien Long Commercial Joint Stock Bank (Kienlong bank) [via EIB]
 • LienViet Commercial Joint Stock Bank (Lienviet Post Bank) [via EIB]
 • Military Commercial Joint Stock Bank (MB) [via EIB]
 • Nam A Commercial Joint Stock Bank ( NAMA BANK) [via EIB]
 • Nam Viet Commercial Joint Stock Bank (Navibank) [via EIB]
 • OCEAN Commercial Joint Stock Bank (Ocean bank) [via EIB]
 • Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) [via EIB]
 • Sai Gon Commercial Joint Stock Bank (SCB) [via EIB]
 • Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) [via EIB]
 • Saigon Bank for Industry & Trade (Saigonbank) [via EIB]
 • SHB [via EIB]
 • Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (Seabank) [via EIB]
 • The Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) [via EIB]
 • TienPhong Commercial Joint Stock Bank (TPB) [via EIB]
 • Viet A Commercial Joint Stock Bank (VIETA Bank) [via EIB]
 • Viet Capital Commercial Joint Stock Bank (Viet Capital Bank) [via EIB]
 • Viet Nam Technologicar and Commercial Joint Stock Bank (TECHCOMBANK) [via EIB]
 • Viet Nam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Vietbank) [via EIB]
 • Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank) [via EIB]
 • Vietnam Bank for Industry and Trade (Vietinbank) [via EIB]
 • Vietnam Construction Joint Stock Bank (VNCB) [via EIB]
 • Vietnam Export and Import commercial joint stock bank (EIB)
 • Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) [via EIB]
 • Vietnam Prosperity Commercial Joint Stock Bank (VPBank) [via EIB]
 • Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank) [via EIB]
Đăng ký
img