Bảo trì hệ thống toàn cầu từ ngày 13 tháng 7.
Read more
Ngăn ngừa gian lận

Ngăn ngừa gian lận

Chúng tôi sử dụng rộng rãi hệ thống thanh toán bảo mật, bao gồm công nghệ mã hóa 128 bit, xác minh ID, giám sát giao dịch theo thời gian thực và rất nhiều công nghệ khác để ngăn ngừa gian lận và đảm bảo an toàn thông tin tài khoản cá nhân. Tại MoneyPolo, sự cẩn trọng và an toàn là tối quan trọng đối với chúng tôi.

Đăng ký
img