GLOBAL TECHNICAL MAINTENANCE FROM JULY 13
Read more
Дэлхийд тархсан

Дэлхийд тархсан

Бид дэлхийн хаана ч оршин суугаа хэрэгчлэгчдэд хүрэх боломжтой, өргөн хүрээ хамарсан мөнгө хүлээн авах, илгээх гүйлгээний сүлжээг бий болгосон. Дэлхий дахинд 400,000 гаруй салбар, 1.5 сая ATM-тэй, 128 төрлийн валютаар гүйлгээ хийх боломжтой учир та дэлхийн хаана ч ямар нэгэн асуудалгүйгээр мөнгөө зарцуулж чадах юм.

Бүртгүүлэх
img