Bảo trì hệ thống toàn cầu từ ngày 13 tháng 7.
Read more
An toàn và Đáng tin cậy

An toàn và Đáng tin cậy

MoneyPolo là thương hiệu đã đăng ký thuộc quyền sở hữu của Mayzus Financial Services Ltd., có trụ sở tại Vương quốc Anh và là một Tổ chức Thanh toán có Thẩm quyền do Cơ quan Kiểm tra Tài chính (FCA) quản lý. Tiền của khách hàng được gửi giữ trong các tài khoản đáng tin cậy và luôn được an toàn cùng chúng tôi.

Đăng ký
img