Bảo trì hệ thống toàn cầu từ ngày 13 tháng 7.
Read more

Quan hệ đối tác

Chúng tôi rất vui được mời bạn hợp tác với MoneyPolo trong lĩnh vực chuyển tiền, Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì tốt nhất để luôn đảm bảo lệ phí giao dịch được lời nhất cho bạn và sẽ giải quyết bất kỳ câu hỏi nào bạn có.

Nếu bạn đã sở hữu nghề kinh doanh riêng cho mình trong vùng, bạn có thể tận dụng những tài nguồn lợi có sẵn và những mối quan hện kinh doanh để tạo ra doanh thu bổ sung từ những hoa hồng dành cho đối tác mà có thể được bàn theo từng cá nhân riêng.

MoneyPolo hỗ trợ các đối tác của mình với những vẫn đề sau:

  • Cung cấp phần mềm đặc biệt
  • Đào tạo nhân viên
  • Giải quyết các vấn đề pháp lý và điều chỉnh
  • Quảng cáo, trao đổi kinh nghiệm và các chương trình hợp tác B2B.

Nếu có bất kỳ ý kiến, câu hỏi hoặc điều lo ngại gì, xin vui lòng viết email đến chúng tôi hoặc điền vào những ô mẫu sau.

{{response.message}}
{{response.error}}

Tài liệu

Xin vui lòng điền đủ các ô mẫu sau. Tải về bằng ngôn ngữ ưu tiên, điền và gửi đến email

Tài liệu Miêu tả Ngôn ngữ có sẵn
Tài liệu: Bảng câu hỏi Miêu tả: Thông tin cơ bản về bạn cà công ty của bạn. Ngôn ngữ có sẵn: ENG / CES / RUS
Đăng ký
img