GLOBAL TECHNICAL MAINTENANCE FROM JULY 13
Read more
Dobroczynność

Dobroczynność

Regularnie przekazujemy darowizny na rzecz Fundacji DebRA. Często sponsorujemy także wydarzenia sportowe i społeczne, jak również projekty skierowane do mniejszości etnicznych.

Zarejestruj
img