ما MoneyPolo هستیم


تیم ما مجموعه ای از تمام ملل برای دنیای بین الملل

Lineup
  • Christian Russell مدیر عامل
  • Nataliya Ryzhova مدیر فناوری اطلاعات
  • Artem Zhedik رئیس امور مالی و عملیاتی
  • Nikolay Rozhok مدیر عامل
  • Enkh-Amar مدیر کشور مغولستان
  • Sergey Bychenko مدیر عامل سوئد
  • Olga Bersheva رئیس بازاریابی
Nikolay Rozhok
Nikolay Rozhok مدیر عامل

در MoneyPolo ما دائما در تلاش جهت بهبود ، نوآوری ، ایجاد و تکامل خدمات مالی خود هسیتم که بتوانیم همیشه بهترینها را ارائه کنیم. ما با غرور به خدمات خود مطمئن بوده و عمیقا به فراهم نمودن بهترین خدمات و تجربه ممکن به کاربران توجه مینماییم. به همین دلیل ما هم خود از کاربران MoneyPolo می باشیم

با رهبری مدیر عامل فهیم و دنیا دیده مان ، بلند همت و پرتوان متحد شدیم و در هر کجای این کره خاکی و هر زمانی که نیاز شما به ما می باشد تلاش برای بهترینها میکنیم

با افراد گروه ما آشنا شوید

Nataliya Ryzhova
Nataliya
بخش فناوری اطلاعات
Anton Solovyov
Anton
بخش توسعه کسب و کار
Igor Sergeev
Igor
بخش انطباق قانونی
Anna Arbuzova
Anna
مشاور مدیر عامل
Sergey Bychenko
Sergey
بخش توسعه کسب و کار
Olga Bersheva
Olga
بخش بازاریابی
Ekaterina Voloshina
Ekaterina
بخش حسابداری
Christian Russell
Christian
دفتر انگلستان
Marat Shigapov
Marat
دفتر آلمان
Denis Matveev
Denis
بخش توسعه کسب و کار
Ekaterina Shesterneva
Ekaterina
بخش حسابداری
Elena Trakalo
Elena
بخش بازاریابی
Enkh-Amar Khash-Erdene
Enkh-Amar
دفتر مغولستان
Alexey Saraikin
Alexey
بخش فناوری اطلاعات
Barbora Michalcová
Barbora
بخش عملیاتی
Dmitry Karpenko
Dmitry
بخش فناوری اطلاعات
Alexey Choporov
Alexey
بخش فناوری اطلاعات
Dmitry Tereshonok
Dmitry
بخش فناوری اطلاعات
Světlana Popková
Světlana
پشتیبانی کاربران
Alexandr Fadin
Alexandr
بخش حسابداری
Artem Zhedik
Artem
بخش مالی
Yuliya Bugaeva
Yuliya
بخش انطباق قانونی
Geronimo Matias
Geronimo
بخش فناوری اطلاعات
Yuliya Polonska
Yuliya
پشتیبانی کاربران
Anatolii Zhiliaev
Anatolii
بخش فناوری اطلاعات
Maria Chubarova
Maria
بخش انطباق قانونی
Artem Voynov
Artem
خش توسعه کسب و کار
Elena Rudnytska
Elena
بخش فناوری اطلاعات
Interested in joining our team?
Click here to find out if there are any job openings in your area.