Bảo trì hệ thống toàn cầu từ ngày 13 tháng 7.
Read more

Impressum

MoneyPolo là thương hiệu được sở hữu bởi công ty Anh Mayzus Financial Services ltd.

Mayzus Financial Services Limited được ủy quyền và quản lý bởi FCA như là Định Chế Thanh Toán Được Ủy Quyền dưới số đăng ký 566505.


Giám Đốc: Nikolay Rozhok
Số đăng ký công ty: 6721866
Số thuế: 2759517895
Địa chỉ đăng ký của công ty: 42 Upper Berkeley, St. Marylebone, London W1H 5QL
Địa chỉ tại Đức: Herzbergstr.128-139, Gebaude 2, Raum 205, 10365, Berlin, Deutschland
Điện thoại: +49 152 153 45558
Web: https://moneypolo.com
E-Mail: email
Ngân hàng: Commerzbank
Mã SWIFT ngân hàng: COBADEFFXXX
IBAN thụ hưởng: DE35 8504 0000 0111 6912 00
Địa chỉ ngân hàng thụ hưởng: Altmarkt 7, 01067 Dresden, Germany
Số tài khoản: 111691200
Thông báo miễn trừ trách nhiệm:

Trong trường hợp chuyển giao hoặc sao chép những thông tin được tải về hoặc sao chép lại từ trang web của MoneyPolo, mà những thông tin này đã được MoneyPolo sở hữu bản quyền cũng như thiết lập những đường dẫn đến trang chủ của MoneyPolo, phải luôn luôn được chỉ định ra rằng, những nội dung này đã được cung cấp sẵn bởi MoneyPolo; Ngoài ra, phải được chắc chắn rằng, mỗi cá nhân có thể truy cập những dữ liệu hoặc thông tin về trang chủ của MoneyPolo, phải được thông báo về những điều kiện này.


Việc sử dụng thương mại của những dữ liệu này yêu cầu sự phê duyệt trước của MoneyPolo và không có bất kỳ ngoại lệ nào.

Bất kỳ dữ liệu và thông tin nào của trang chủ MoneyPolo, theo đánh giá của MoneyPolo, bị sử dụng bất hợp pháp hoặc không không phù hợp, phải bị hủy hoặc xóa bỏ theo yêu cầu của MoneyPolo.

Nghiêm cấm bất kỳ thay đổi hoặc làm giả mạo nội dung thông tin của trang chủ MoneyPolo.

Về việc chất lượng kỹ thuật của Internet, MoneyPolo không thể đảm bảo tính xác thực, chính xác và đầy đủ của những thông tin có sẵn trên mạng Internet. Không có sự bảo đảm cho việc có sẵn và hoạt động của trang chủ MoneyPolo. Trong phạm vi được xem là hợp pháp, MoneyPolo không chịu bất kỳ trách nhiệm trực tiếp, gián tiếp hoặc những thiệt hại khác, không phụ thuộc vào những nguyên nhân có thể đã đã nảy sinh từ việc sử dụng hoặc không có sẵn dữ liệu hoặc thông tin của của trang chủ MoneyPolo.

Đăng ký
img